www.pajtapiac.hu

Üdvözöljük a Csabai Rendezvényszervező Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.pajtapiac.hu weboldalon

(a továbbiakban: Honlap) elérhető online értékesítés feltételeit. Az Ön személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

A Honlap használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részvételi feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Honlap felületein elérhető további információk tartalmazzák.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat a Szolgáltató iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Ön a Honlap használatával, illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1.A SZOLGÁLTATÓ

Név: Csabai Rendezvényszervező Kft.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1.

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1.

Email cím: info@rendezvenypajta.hu

Telefonszám: +36-30-942-7655, +36-30-545-8652

Cégjegyzékszám: 04-09-006848

Bejegyző Bíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13587657-2-04

Közösségi adószám: HU13587657

Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10300002-10575310-49020016

IBAN számlaszám: HU90 1030 0002 1057 5310 4902 0016

2. HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

2.1 FELELŐSSÉG

Ön a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles

gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató

jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért

Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben Ön a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a

Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Az Internet globális jellege miatt Ön elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ön államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

2.2 SZERZŐI JOGOK

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei

szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy

kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a felhasználónak a Honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a

www.pajtapiac.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

3. A HONLAP HASZNÁLATA

A Honlap tartalmának eléréséhez nincs szükség regisztrációra és a Honlapon történő vásárlás

sincs regisztrációhoz kötve.

3.1 TERMÉKEK VÁSÁRLÁSA

Amennyiben Ön, mint látogató a Honlapon meghirdetett kistermelőktől szeretne vásárolni, akkor az adott kistermelő „piacán”, felületén teheti meg.

Ha kiválasztotta a terméket, melyet meg kíván venni, akkor a „Kosárba” gombra kattintva teheti mintegy virtuális kosarába a terméket. Lehetősége van több termék kosárba helyezésére is.

Amennyiben már helyezett terméket a kosárba, az oldal tetején található „Tovább a kosárhoz” gombra kattintva tudja megtekinteni a kosarának tartalmát. A megjelenő oldalon egy listát talál a kiválasztott termékekről. Itt lehetősége van a termékek módosítására. A lista alján találja a fizetendő végösszeget.

Ha végzett a termékek kiválasztásával, a „Megvásárlás” gombra kattintva már csak annyi dolga van, hogy megadja a megrendeléshez szükséges adatait:

A „Kapcsolattartó adatai” pontban:

 • Név,
 • Ország,
 • Irányítószám,
 • Helység,
 • Utca, házszám,
 • Email cím,
 • Email cím újra (ellenőrzés céljából),
 • Telefonszám

A „Számlázási adatok” pontban:

 • Név,
 • Ország,
 • Irányítószám,
 • Helység,
 • Utca, házszám

A „Fizetési mód” pontban adhatja meg, hogy milyen módon kíván a termékekért fizetni. Itt a

bankkártyás fizetés, illetve a banki átutalás és utánvétes módok közül választhat.

Ha mindent rendben talált a megadott adatokkal, illetve a termékek is rendben vannak, akkor a „Fizetés” gombra kattintással Ön elfogadja a jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót, valamint véglegesíti a megrendelését. Ez az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

– Bankkártyás fizetési mód esetén a rendszer a K&H oldalára irányítja Önt, ahol azonnal kifizetheti a megrendelt termékek összegét. A sikeres tranzakciót követően a termékek átvételével és fizetéssel kapcsolatos információkat a megadott email címre küldjük ki.

– Banki átutalási mód esetén a rendszer elküldi a rendeléshez tartozó díjbekérőt az Ön által megadott e-mail címre. A díjbekérőn szereplő összeget Önnek 5 napon belül szükséges átutalnia a Szolgáltató részére. Ha 5 napon belül az utalás nem történik meg, a Szolgáltató törli a megrendelést.

Ha az utalás 5 napon belül megtörténik, úgy Szolgáltató az összeg bankszámlájára való beérkezését követően a termékek várható szállítási idejéről a megadott e-mail címre küld tájékoztatást.

3.3 ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Önnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termékek törlése a kosárból). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd annak törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. számlázási cím).

Ha Ön rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben

szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé.

3.4 HONLAPON MEGJELENÍTETT ÁRAK

A termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

3.5 AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

Az Ön által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ön részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ön által a megrendelés, nevezés során megadott adatokat (pl. számlázási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékeket, azok árát, és a fizetendő végösszeget.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel

érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Ön között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

3.6 FIZETÉSI FELTÉTELEK

Termékek vásárlása esetén a vételár kifizetésére bankkártyával is van lehetősége a K&H Bank

oldalán keresztül: Szolgáltatás végösszegének azonnali kifizetése a K&H Bank oldalán keresztül

történik, Visa (Verified by Visa), Visa Electron, Master Card (Master Card Secure Code), V-Pay, JCB és Maestro kártyákkal. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A pénzügyi

szolgáltató kizárólag az Ön által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a pénzügyi szolgáltató nem kap értesítést Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a pénzügyi szolgáltató érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a pénzügyi szolgáltató oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül az Ön folyószámláján. A tranzakció sikerességéről vagy sikertelenségérő a Szolgáltatótól emailben, illetve azonnal a Honlap felületén is tájékoztatást kap.

Termékek vásárlása esetén a fizetendő vételárat átutalással is tudja teljesíteni.

Átutaláshoz szükséges adatok:

Számlaszám: K&H Bank Zrt. 1040-2609-2605-1697-0000-0000

IBAN szám: HU32 1040 2609 2605 1697 0000 0000

SWIFT kód: OKHBHUHB

Közösségi adószám: HU13587657

A rendelés elküldését követően 5 napon belül kérjük, utalja át a fent megjelölt számlaszámra a

visszaigazoló emailben található végösszeget.

Amint megérkezik az Ön utalása, Szolgáltató visszaigazolja e-mailben, és tájékoztatja a termékek várható szállítási idejéről.

3.7 SZÁMLA

Szolgáltató a megrendelt termékek sikeres kifizetése után elektronikus számlát küld az Ön részére.

4. ELÁLLÁSI JOG

Termékek vásárlása esetén a „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható a vásárlás.

Az elállási jog az alábbi módon érvényesíthetők:

Elállási jog gyakorlásának menete:

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult az adásvételi szerződés esetén a termék megérkezésének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát

köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14.

napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre

irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített

valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot

alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a

hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen

többletköltség nem terheli.

5. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Ön a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Csabai Rendezvényszervező Kft.

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1.

Telefon: +36-30-942-7655; +36-30-545-8652

E-mail: info@csabaikolbaszfesztival.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben Önnek átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati

példányát az Ön részére.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt.

Egyéb jogérvényesítési lehetőség:

Amennyiben Szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való

tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése:

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület:

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.nfh.hu/node/8579

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény

szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki

árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

– Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül.

Elérhetősége:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fent megjelölt linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó

beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

– Bírósági eljárás kezdeményezése.

6 AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

7 AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYES RENDELKEZÉSEINEK

ÉRVÉNYTELENSÉGE

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és az Ön eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.06.15.